Ảo Ảnh Và Ảo Mộng

Sẽ thế nào nếu cuộc sống trôi qua mà không có bất cứ điều hoang đường nào?

Tiểu thuyết hoàn thành cuối năm 2016 của tác giả Nhật Lan, gồm 2 phần truyện là "Ảo ảnh Vĩnh hằng" và "Ảo mộng Hoa hồng". Phần truyện "Ảo ảnh Vĩnh hằng" lấy bối cảnh thời gian không xác định, phần truyện "Ảo mộng Hoa hồng" lấy bối cảnh tại thời hiện đại, nhưng mọi nhân vật, sự kiện đều là hư cấu. 

Nhận xét về Ảo Ảnh Và Ảo Mộng

Số ký tự: 0