Chương 87: Gia đình.

Đọc chương này bằng 10

Đọc chương này bằng 10

Lập Viễn là một trong những nhân vật phụ Yên thích nhất trong tất cả những truyện mà Yên từng viết. Chương này là của Viễn, là của tình yêu thương thầm lặng của anh đối với người con gái mà có lẽ vĩnh viễn không thuộc về mình.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Ta Xem Tôi Là Thế Thân

Số ký tự: 0