Anh Linh Thần Võ

Lục Minh mồ côi cha mẹ từ năm mười tuổi. Chỉ vì ghen ghét với sự giàu có của gia đình cậu, Lục gia chủ đã âm thầm lên kế hoạch mượn dao giết người, tàn sát cả nhà cậu. Bất hạnh hơn, cậu bị công tử của Lục gia chủ đánh nát kinh mạch toàn thân, trở thành một kẻ tàn phế, không thể tiếp tục luyện võ. 

May mắn thay, cậu gặp được một ông già thần bí và được ông nối lại kinh mạch, có thể tiếp tục luyện võ. Cậu còn được nhận một món quà quý giá của ông lão, là sợi dây chuyền cũ kĩ nhưng thực chất lại là một thần linh ma khí tên là Ngọc Linh hồn ngọc. Ngọc Linh hồn ngọc chứa Ngọc Linh chi hồn, được Thông Thiên lão tổ luyện thành từ một triệu năm trước, dùng rất nhiều kỳ trân dị bảo luyện một ngàn năm mới tạo ra, có tác dụng bổ trợ cực lớn cho việc tu hành của võ giả. Từ đây, Lục Minh bước chân vào giang hồ với tham vọng đứng trên đỉnh phong của võ học.  

***

Các cảnh giới võ giả: Võ đồ, Võ sĩ, Võ sư, Đại Võ sư, Võ tướng, Võ Quân, Võ Tôn, Tòng Võ thánh, Võ thánh, Tòng Võ thần, Võ thần. Từ Võ đồ đến Võ sư, mỗi cảnh giới chia thành mười tiểu cảnh giới, thấp nhất là thập tinh, cao nhất là nhất tinh. Từ Võ tướng đến Võ tôn, mỗi cảnh giới chia thành ba tiểu cảnh giới là sơ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng. 

Các cảnh giới võ kỹ: đả thông kinh mạch, dịch cân đoản cốt, tụ linh khí, cương khí hộ thân, cương khí hóa thể, giải phóng chiến hồn, chiến hồn công phá. 

Các cấp bậc võ công: Phàm cấp, Trung cấp, Thượng cấp, Siêu cấp, Thần cấp. 

Các cấp bậc yêu thú: thấp nhất là thập tinh, rồi đến cửu tinh, bát tinh, thất tinh... đến nhất tinh và cao nhất là Đế hoàng. 

Các cấp bậc ma khí: thấp nhất là thập tinh, chỉ là thập bát ban binh khí bình thường; rồi đến cửu tinh, bát tinh... đến nhất tinh và cao nhất là Thần khí. 

Các cảnh giới thể chất: Phàm thể, Linh thể, Bảo Thể, Thánh thể. 


Nhận xét về Anh Linh Thần Võ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ