Anh Không Bằng Cầm Thú

Yêu thích một người đàn ông, Châu Niệm quyết tâm lên giường cùng anh. Dụ dỗ không được liền hạ thuốc. 

Tình một đêm. Hôm sau liền bốc hơi. 

Muốn chạy, có chạy đằng trời! 

Người đàn ông lên giường cùng cô thân thế thần bí, rất nhanh có thể tìm ra cô. 

Về sau, cô mới biết, tất cả đều là âm mưu của anh. 

Anh giăng ra bẫy rập, chỉ đợi cô sa lưới. 

...

"Vợ yêu, ăn rồi còn muốn bỏ trốn. Chậc, anh muốn em chịu trách nhiệm cho đời trai của anh."

Nhận xét về Anh Không Bằng Cầm Thú

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ