Anh Hùng Trời Nam

"Anh Hùng Trời Nam" là tập truyện ngắn viết về các anh hùng, các sự kiện trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1418 - 1428 do Lê Lợi lãnh đạo. Truyện hiện có 5 chương, và trong thời gian tới tác giả sẽ cho ra tiếp các chương khác.

Nhận xét về Anh Hùng Trời Nam

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ