Anh Hàng Xóm Điển Trai Của Tôi
“Bà hàng xóm.” Cụm từ gây biết bao ám ảnh đối với những người từng trải, trong đó có tôi - Lệ Nguyên. Bằng một cách nào đó, cả ba chị trước của tôi đều bị bà hàng xóm điều tra được bạn trai và bị mách bố. Để trả thù bà ta, tôi quyết định lập ra kế hoạch cua luôn con trai quý tử của bà. Và cũng kể từ đó, mối lương duyên giữa tôi và anh hàng xóm bắt đầu...

Nhận xét về Anh Hàng Xóm Điển Trai Của Tôi

Số ký tự: 0