Chương 58: Sang tuần chúng mình triển cho nó năng suất!

Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn cần 280 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 196

Đọc chương này bằng 5

Đọc chương này bằng 5

Định gõ H nhưng mò lại thui, hẹn quý dị lần sau nhé, trình viết H của tui kém lắm á, tui phải đọc nghiên cứu đã rùi sẽ viết một chương thật cháy cho quý dị đọc ha hahahahahahhah, đợi đi, mấy bộ khác tui toàn viết thanh thủy văn không hà
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Dương Dẫn Lối Cậu, Hải Đăng Soi Đường Tôi

Số ký tự: 0