Chương 25: Về nước

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

* Chú thích:

(1) HE (viết tắt của Happy Ending): có nghĩa là một kết thúc đẹp, có hậu và hạnh phúc.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ảnh Đế Cuồng Ăn Bún Đậu Mắm Tôm

Số ký tự: 0