Anh Bảo Vệ Thế Giới, Em Bảo Vệ Anh

“Nhiệm vụ của anh là bảo vệ thế giới, còn nhiệm vụ của em là bảo vệ anh! Diệp Vu anh có đồng ý nộp đơn thẩm tra lý lịch ba đời cùng em không?”

Từ trường học đến phi trường, từ phi trường đến quân khu, anh đuổi cô chạy,  10 năm trước Diệp Vu dùng toàn bộ bao dung và nhiệt tình để theo đuổi cô, 10 năm sau đổi lại Giang Niệm Niệm cẩn trọng từng bước theo đuổi lại anh.

10 năm trước.

“Diệp Vu cậu đừng có bám theo tôi nữa có được không? Cậu không cảm thấy phiền chết đi được à?”

“Có sao? Sao tôi cảm thấy rất bình thường nhỉ?”

“Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì hả?”

“Em không biết sao? Tôi đang dụ dỗ học sinh giỏi yêu sớm!”

….……

10 năm sau.

“Giang Niệm Niệm em rốt cuộc đang làm cái gì?”

“Anh không biết sao? Em đang theo đuổi anh!”

“...”

“Diệp Vu… lúc đó em không hề say, em thực sự muốn ngủ cùng anh.”

“...”

“Em thật sự rất nghiêm túc, muốn cùng anh…”

“Ngậm miệng! Làm nhiệm vụ xong ông đây sẽ xử lý em!” 

Nhận xét về Anh Bảo Vệ Thế Giới, Em Bảo Vệ Anh

Số ký tự: 0