Alpha Xuyên Về Cổ Đại Vẫn Phải Diễn

Lý Hàn Quân một diễn viên alpha cấp D bình thường xui xẻo xuyên về thời cổ đại.

Thế quái nào hắn lại xuyên vào thân xác tiểu thư yếu ớt nhà họ Nhạc??? 

Khoan... vị tiểu thư này có chút kỳ. 

Tiểu thư Nhạc gia, thiếu nữ xinh đẹp nhất kinh thành này lại là nam tử??? Lại còn phát tình?

Chẳng phải người cổ đại chưa phân hóa sao?

Còn tên thư sinh họ Lý trói gà không chặt kia kia, sao tên đó lại mang khuôn mặt, hình dáng y chang Lý Hàn Quân hắn, lại còn tin tức tố nồng đậm như thế? Sẽ không phải là Alpha cấp S chứ???

Quan trọng là hắn không muốn bị đè!!!

(Có H+)

Nhận xét về Alpha Xuyên Về Cổ Đại Vẫn Phải Diễn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ