Ái Quân Bất Hối

Văn án:

“春蠶到死絲方盡 
  蠟炬成灰淚始乾"

“Xuân tám đáo tử ti phương tận,

Lạp cự thành khôi lệ thủy can.”

(Trích từ bài thơ Vô Đề của Lý Thương Ẩn).

Ái tình vốn dĩ chính là biết rượu có độc nhưng vẫn mỉm cười uống cạn.

Biết đó là bẫy nhưng vẫn cố chấp lại gần.

Nhân sinh từ lúc gặp gỡ đến lúc kết thúc, vẫn chỉ có Người.

Nhận xét về Ái Quân Bất Hối

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ