Ai Cùng Em Vẽ Nỗi Cô Đơn?


P/s: Truyện viết từ năm 2015, hơi ngây ngô nhưng mà tự cảm thấy ngây ngô cũng là một loại đáng yêu.

Nhận xét về Ai Cùng Em Vẽ Nỗi Cô Đơn?

Số ký tự: 0