Ác Ma, Xin Nhẹ Nhàng Thôi

Cô, là thiên sứ nhỏ dũng cảm, quật cường, thông tuệ, nhưng bởi vì rơi vào đất nước xa lạ, từ đó trở thành vật sở hữu riêng của anh.

Phản nghịch kháng cự, lại lần lượt bị anh bẻ gãy cánh chim, chỉ có thể rơi vào trong vương quốc hoặc dịu dàng, hoặc tàn nhẫn của anh, không chỗ nào có thể trốn! Anh nói:" Vô luận là chuyện công việc, tình cảm, chỉ cần anh muốn, cuối cùng cũng sẽ lấy được!" Sau đó cô mới biết, thì ra, thứ duy nhất anh muốn, cho tới bây giờ chỉ là cô !

Nhận xét về Ác Ma, Xin Nhẹ Nhàng Thôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ