Giấc Mộng Phồn Hoa
Mỹ Lan không biết, cô làm vậy là đúng hay sai. Dùng thân xác đổi lấy tiền, rồi lấy tiền mua tình cảm, chỉ là Trần Cảnh Khôi trước giờ đều lãnh đạm vô tình, chưa từng biểu cảm ra ngoài, nên cô chưa bao giờ đoán được tâm tư anh.
Đối với mọi người thì Trần Cảnh Khôi là người máu lạnh không cảm xúc, nhưng đối với Mỹ Lan, Trần Cảnh Khôi lúc trên giường không khác gì một con mảnh thú.
"Đã bao giờ anh cảm thấy có chút tình cảm nào với tôi chưa?"
Trần Cảnh Khôi vẫn im lặng, không trả lời cũng không muốn đưa tay kéo lấy cô quay về. 
Đến giờ này Mỹ Lan mới biết Trần Cảnh Khôi đúng thật là người không có trái tim!

Nhận xét về Giấc Mộng Phồn Hoa

Số ký tự: 0