13 Ngày! (Kiếp Thứ 13)

"Hối hận muộng màng cũng là một loại day dứt ám ảnh. Tự nguyện kiếp này... nào có kiếp sau để tự nguyện."

CP: Đồ Miên (2 kiếp) x Mục Nhiên. (11 kiếp)

Kiếp trước kiếp này. Ai là người đánh đổi nhiều hơn?

Nhận xét về 13 Ngày! (Kiếp Thứ 13)

Số ký tự: 0