12 cung hoàng đạo của Host Club

Một câu lạc bộ có những chàng hoàng tử đẹp trai như từ cổ tích bước ra. Họ sẽ bảo vệ, chăm sóc cho bất cứ cô gái nào gặp nguy nan hay chỉ đơn giản là cần có người ở bên. Rồi một buổi sáng đẹp trời nhưng vận người không đẹp Host Club đã ra thông báo cần những bạn nữ gia nhập câu lạc bộ nhưng với điều kiện phải có tên trong 12 cung hoàng đạo mới được gia nhập và chuỗi ngày gà bay chó sủa của câu lạc bộ toàn giai đẹp bắt đầu.

Nhận xét về 12 cung hoàng đạo của Host Club

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ