(12 chòm sao) Hẹn Người Kiếp Sau

- Ta nợ chàng một lời xin lỗi.

- Chàng nợ ta một tấm chân tình.

_Robin_

Truyện (12 chòm sao) Hẹn Người Kiếp Sau

Nhận xét về (12 chòm sao) Hẹn Người Kiếp Sau

Số ký tự: 0