[12 Chòm sao] Chuộc tội
Tạo nghiệt ắt có quả báo. Bất kì ai rồi cũng có ngày hứng chịu hậu quả mà mình gây ra. Bạn đã sẵn sàng chuộc tội?

Nhận xét về [12 Chòm sao] Chuộc tội

Số ký tự: 0