101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Mỗi ngày Diệp viết thư tình gửi lớp trưởng nung nấu kế hoạch báo thù.

Lớp trưởng mở sách thấy giữa trang kẹp một tờ giấy màu hồng vẽ hình trái tim vô cùng khả nghi.

Bên trong viết:

“Hoàng Nhật Đăng, mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu.”

Lớp trưởng: "Đứa nào nguyền rủa tao vậy??"

Nữ chính: "..."

Des bìa: Đậu Đỏ

Nhận xét về 101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Số ký tự: 0