1001 Truyện Trong Quán Rượu

Bạn đã từng đọc Ngàn lẻ một đêm? Nếu đã từng đọc thì chắc chắn bạn biết được cách kể chuyện của người con gái cho vua nghe. Đó là cách kể  dừng lại nửa chừng để dành cho hôm sau kể tiếp. Và giờ đây nếu bạn muốn thấy cách kể đó lần nữa thì hãy hòa mình vào thế giới "nói phét" của bác Ba và Anh trong quán rượu của bác Tư. Tác giả xin đảm bảo rằng nếu bạn không cười thì... thôi! Nhưng các bạn sẽ có chút cảm hứng để chém gió với người thân, gia đình hay là cả ccrush(chắc thế). Chúc các bạn có một thời gian vui vẻ trong quán rượu.

Nhận xét về 1001 Truyện Trong Quán Rượu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ