1001 Câu Chuyện Của Các Mỹ Nhân

Bông hoa xinh đẹp nhất không phải bông hoa mặc người ngắt, mà là bông hoa bất kì ai cũng không với tới được.


Chỉ có thể ngước nhìn. 


Nếu cuộc đời giống như một đầm sen rộng lớn, thì ta nguyện là bông sen đẹp nhất. 


[...]


"Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt."

/Lý Bạch/


P/S: Các bạn chắc chắn sẽ không thất vọng khi đọc tác phẩm này.

Nhận xét về 1001 Câu Chuyện Của Các Mỹ Nhân

Số ký tự: 0